Co powinien zawierać kosztorys budowlany?

Realizacja inwestycji jaką jest dom jednorodzinny, budynek firmy, czy obiekt inwentarski jest niezwykle kosztowna. Wciąż drożejące materiały budowlane sprawiają, że tym trudniej jest sporządzić ważny z punktu widzenia finansowego dokument jakim jest kosztorys budowlany. Pozwala on przynajmniej w pewnym stopniu obliczyć koszty poszczególnych etapów, na które składają się chociażby koszty robocizny, czy materiałów. 

W prawidłowo sporządzonym kosztorysie budowlanym powinno znaleźć się zarówno zestawienie kosztów materiałów, jak i robocizny, ale też czas niezbędny na przeprowadzenie poszczególnych prac. Dokument zwykle dzieli się na dwie części stanowiące całość: koszt robocizny firm budowlanych z uwzględnieniem czasu potrzebnego dla wybranych zadań oraz kosztorys zawierający ilość wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania określonych działań. Ponadto w kosztorysie budowlanym umieszcza się dodatkowe wydatki, które pojawią się z czasem, a nie zostały wcześniej uwzględnione w dokumencie. Takim wydatkiem może być chociażby wypożyczenie maszyn budowlanych. W ten sposób możemy przewidywać potencjalne koszty, które z pewnością się pojawią. Kosztorys pomaga więc w uporządkowaniu kwestii finansowych, co przekłada się na szerszy i dokładniejszy obraz kosztów, które trzeba będzie ponieść zanim budynek zostanie oddany do użytku. Możemy też dokładniej określić przewidywany termin zakończenia robót budowlanych i usprawnić tym samym prowadzenie działań.

Zalety sporządzania kosztorysu budowlanego

Dokument ten ułatwia rozpisanie stosunkowo dokładnie wydatków na poszczególne prace. W szczegółowo rozpisanym kosztorysie możemy szybko stwierdzić, że potrzebne będą nam dodatkowe środki. Wówczas inwestor zdaje sobie sprawę z ilości prac oraz wydatków na wybrane zadania, a więc ma też świadomość, czy uda się zrealizować prace zgodnie z pierwotnymi założeniami. Kosztorys jest też kluczowy jeżeli chodzi o ubieganie się o kredyt w banku. Jeżeli znamy koszty różnych firm to pozwoli to na dodatkową negocjację cen. W ten sposób unikamy też sytuacji, kiedy przepłacamy za wybrane usługi, mamy pole do rozmów i niwelujemy ryzyko korzystania z oferty firm zawyżających stawki, co nie musi oznaczać lepszej jakości obsługi. Należy też wspomnieć o dokładniejszym planowaniu, które jest możliwe dzięki kosztorysowi. W dokumencie znajduje się okres wyrażony najczęściej w tygodniach lub miesiącach. Ułatwia to dysponowanie posiadanym budżetem i wykluczenie zbędnych kosztów, a także ograniczenie opóźnień i lepsze pilnowanie terminów zakończenia prac. Planując wydatki w kosztorysie, należy uwzględnić kalkulację z tzw. górką, czyli dodanie do pierwotnego budżetu przynajmniej 10% dodatkowych funduszy na nieprzewidziane wydatki. Wówczas w razie jakichkolwiek problemów na budowie nie będziemy zaskoczeni nieplanowanymi kosztami. https://k-bud.pl