Przepływ powietrza w systemie wentylacji: infiltracja i eksfiltracja.

Wymogi w zakresie szczelności budynków są różne jeżeli chodzi o wybrane konstrukcje. Z innymi wymaganiami mamy do czynienia w przypadku domów jednorodzinnych, a z innymi jeżeli mówimy o obiektach takich jak magazyny, czy budynki inwentarskie. Szczelność w domu jednorodzinnym to podstawa jeżeli chcemy mówić o niskich stratach ciepła. Właściwe ocieplenie budynku i wybór odpowiedniego systemu wentylacji daje pewność, że wewnątrz będą panowały optymalne warunki do życia i pracy. 

Jak szczelność przegród wpływa na system wentylacji mechanicznej z rekuperacją?

Wielu inwestorów może nie zdawać sobie sprawy, że brak szczelności w przegrodach przyczynia się bezpośrednio do obniżenia skuteczności wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła. Musimy więc pamiętać, aby budynek posiadał odpowiednią termoizolację wykonaną rzetelnie i fachowo. Monterzy muszą skupić się nie tylko na przegrodach, ale również ścianach zewnętrznych, poddaszu, czy płycie fundamentowej. W takich miejscach mogą powstawać „punkty zapalne”, przez które wędrować będzie ciepło z budynku. Pamiętajmy, że ucieczki ciepła mogą być bardzo dotkliwe nie tylko jeżeli chodzi o prawidłowe działanie wentylacji mechanicznej, ale również jeśli chodzi o generowane koszty utrzymania budynku. W przypadku płyty fundamentowej, ochronę przed zbytnim wychłodzeniem pełni konstrukcja z żelbetu, na dachu folia paroszczelna oraz ocieplenie, a na ścianach tynk oraz system ocieplenia.

Dwa procesy, wspólny cel: infiltracja i eksfiltracja

Infiltracja to proces przenikania powietrza z zewnątrz przez konstrukcję budynku. Jest to możliwe poprzez nieszczelności w przegrodach, a za samą kontrolę tego zjawiska odpowiada system wentylacji: grawitacyjnej lub mechanicznej. Zbyt duże nasilenie infiltracji sprawia, że w budynku występuje poczucie znacznego ochłodzenia, niekiedy wręcz przeciągu. Takie zjawisko to efekt nieszczelnych przegród w budynku, a niekiedy też źle działającej wentylacji. Problematyczne bywa działanie wentylacji grawitacyjnej, która w połączeniu z dobrze ocieplonym budynkiem generuje zbyt duży przepływ powietrza. Jest to spowodowane koniecznością uchylania okien w celu uzyskania zadowalających efektów pracy wentylacji. Rozwiązaniem tego problemu może być połączenie wysokiej klasy termoizolacji domu z użyciem wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła. Rekuperacja pozwala zoptymalizować wymianę powietrza, a sam proces infiltracji przebiega prawidłowo i nie jesteśmy narażeni na przeciągi oraz ucieczki ciepła.

Proces eksfiltracji to nic innego jak przemieszczenie się powietrza z wnętrza pomieszczeń na zewnątrz. Działanie to jest zależne od szeregu czynników takich jak różnica ciśnień, kierunek oraz siła wiatru, czy konstrukcja samego budynku oraz przegród. Wiatr oddziałujący na zewnątrz prowadzi do zmiany ciśnień w pomieszczeniach w stosunku do warunków panujących na dworze. Wtedy mamy do czynienia z procesem wymiany powietrza w pomieszczeniach z użyciem infiltracji oraz eksfiltracji. Chłodne powietrze z zewnątrz trafia do budynku, natomiast ciepłe kierowane jest w górę, a następnie na zewnątrz przy użyciu otworów wentylacyjnych. Sprawdź także: rekuperacja Nowy Dwór Mazowiecki.

Niewłaściwa cyrkulacja powietrza

Nieszczelne przegrody w budynku mogą przyczyniać się nie tylko do nieprawidłowego działania systemów wentylacji, ale również do realnych strat energii cieplnej w okresie grzewczym. Istnieje szczelin jest zupełnie naturalne w przypadku wentylacji grawitacyjnej, której prawidłowe działanie wymaga np. uchylenia okien lub zastosowania nawiewników. Wymiana powietrza w takim wypadku nie jest w pełni wydajna, co widać wyraźnie po rachunkach za energię cieplną. Wietrzenie budynku w celu usprawniania działania wentylacji naturalnej przekłada się na konieczność ponownego ogrzania pomieszczeń. Taka sytuacja nie występuje w przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem). Instalacja ta działa bez względu na różnicę temperatur i ciśnień na zewnątrz i wewnątrz domu. Jeżeli więc obiekt przeszedł termomodernizację to najlepszym wyborem będzie właśnie ten system wentylacji. Nie posiada on wad poprzednika, trzeba jednak pamiętać o bardzo rzetelnym prowadzeniu prac i usuwaniu wszelkich mostków termicznych. Szczeliny mogą pojawiać się w zasadzie wszędzie: przy podłodze, w miejscu połączeń elementów konstrukcyjnych, pomiędzy ścianami zewnętrznymi oraz dachem, przy fundamentach. Problem sprawiają także źle zamontowane okna, drzwi, czy błędy w konstrukcji stropu. Jeżeli jednak wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną to rekuperacja w takiej sytuacji będzie optymalnym rozwiązaniem dla każdego inwestora.