System sygnalizacji pożaru. Kiedy jest konieczny?

Urządzenia sygnalizujące takie jak systemy ppoż to obecnie niezbędny i często wymagany z punktu widzenia prawa element stosowany w budynkach. Należy wiedzieć, iż nie jest to wymóg sztuczny, który zmusza inwestora do wydawania dodatkowych pieniędzy. Instalacje ochrony i sygnalizacji pożarowej pozwalają na właściwe zabezpieczenie budynku. Co to oznacza? 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby tego wymogu nie było. Inwestor wydaje znaczną sumę pieniędzy  na projekt, wynajęcie firmy budowlanej i budowę obiektu. Dochodzi do pożaru, zwarcia instalacji elektrycznej zamontowanej być może nieprawidłowo lub pojawienie się ognia w wyniku błędu człowieka. Co w takiej sytuacji? Wówczas straty mogą być niewyobrażalne, a ich poziom będzie zależny właśnie od posiadania lub nieposiadania systemu sygnalizacji pożaru. Im szybciej wykryjemy pożar w budynku, tym lepiej. Pomocne jest to szczególnie w przypadku dużych budynków i trudnych w wychwyceniu drobnych zadymieniach pomieszczeń. Właśnie dlatego zabezpieczenie ppoż w obiektach użytkowych jest niezbędnym elementem i w dodatku wymaganym przepisami prawa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obowiązkowi, który spoczywa na właścicielach obiektów różnego typu. Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożarowej, w którego skład wchodzi instalacja alarmowo-sygnalizacyjna z możliwością samodzielnego wykrywania oraz przesyłania informacji o pożarze oraz urządzenia odbierające sygnał o zdarzeniach pożarowych dotyczy następujących budynków:

1. Obiekty wystawowe i handlowe o pojedynczej kondygnacji ze strefą pożarową powyżej 5 tys. mkw. oraz budynki wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 mkw.

2. Teatr oraz kina, gdzie liczba miejsc przekracza odpowiednio 300 oraz 600

3. Obiektach służących w celach gastronomicznych z liczbą miejsc ponad 300

4. Halach sportowych i widowiskowych z liczbą miejsc powyżej 1500

5. Szpitalach oraz sanatoriach z liczbą ponad 200 łóżek. Wyjątkiem są szpitale psychiatryczne.

6. Szpitalach psychiatrycznych z liczbą łóżek ponad 100

7. Ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz domach pomocy społecznej (powyżej 100 w budynku)

8. Obiektach, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne (ponad 100 osób)

9. Obiektach użyteczności publicznej (wysokich i wysokościowych)

10. Budynkach mieszkalnych o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200

11. Obiektach zamieszkania zbiorowego, które nie zostały ujęte w powyższym punkcie, a liczba miejsc noclegowych przekracza 50

12. Wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych budynkach do gromadzenia dokumentów

13. Obiektach zabytkowych i muzeach określonych decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków w porozumieniu z Komendantem Głównym PSP

14. Urzędach, ośrodkach przetwarzania danych elektronicznych, które zajmują się obsługą organów administracji rządowej

15. Centralach telefonicznych z liczbą numerów 10 000 oraz centralach telefonicznych z liczbą numerów od 5 do 10 tys o roli w skali regionu lub oddziałach miejscowych

16. Garażach podziemnych, gdzie strefa pożarowa nie jest większa niż 1500 mkw. Wymóg dotyczy obiektów posiadających więcej niż jedną kondygnację pod ziemią.

17. Dworcach oraz portach, gdzie może przebywać ponad 500 osób

18. Stacjach kolejowych oraz stacjach metra

19. Bibliotekach, w których dokumenty oraz książki są częściowym lub pełnym zasobem bibliotecznym

20. Bankach, gdzie strefa pożarowa wchodząca w skład sali operacyjnej przekracza 500 mkw.

Sprawdź: http://instrukcja-ppoz.com.pl